ISISweb Rapporten

Publiek

Laboratorium (inlog nodig)

Onderzoekers RIVM (inlog nodig)

Handleiding en interpretatie van gegevens

  • De Handleiding ISISweb bevat uitleg en instructies over het gebruik van de rapportage tools.
  • Wij raden u met klem aan om alvorens u de resultaten van analyses in ISISweb interpreteert, de Leeswijzer ISISweb en de legenda bij de rapporten goed door te nemen.

Publicatie van gegevens

U wordt vriendelijk verzocht bij publicatie van gegevens afkomstig van ISISweb een bronvermelding (zie Legal Notice) op te nemen en de publicatie te melden aan het ISIS-AR projectteam.